بناب پلاستیک
مقدمه امروزه رسانه‌های نوین درحال استفاده از اطلاعات افراد هستند در حالی که افراد از این موارد بی اطلاع هستند. با پیشرفت تکنولوژی در بخش الکترونیک این تجاوز به حریم خصوصی هر چه بیشتر شده‌است. تعریف در یک تعریف کلی از حریم خصوصی آمده‌است اگرفرد بتواند دسترسی به امری را در کنترل خودش داشته باشد به آن حریم خصوصی گویند. حمایت از حریم خصوصی، یعنی حمایت در مقابل دسترسی ناخواسته به آن امر به وسیله دیگران. وجوه حریم خصوصی برای حریم خصوصی چهار وجه وجود دارد ۱-حریم شخصی که می‌تواند شامل اطلاعات مالی، پزشکی و زندگی خصوصی افراد باشد. ۲-حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایش‌های ژنتیک و... مربوط می‌شود. ۳-حریم ارتباطات که شامل امنیت اطلاعات اینترنتی، پست‌های الکترونیک، تلفن‌ها، پست و سایر اَشکال ارتباطات است. ۴-حریم مکانی که به اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی افراد و اماکن عمومی مربوط می‌شود. عوامل تهدیدکنندهٔ حریم خصوصی سه عامل زیرحریم خصوصی را تهدید می‌کنند اولین و مهم‌ترین عامل که همه در آن توافق دارند، حکومت‌ها و دولت‌ها هستند. عامل دیگر که در گذشته هم بود و امروز جلوه بیشتری یافته بخش خصوصی است. عامل سوم تهدیدکننده و معارض حریم خصوصی، تکنولوژی جدید است . رفتارهای نقض حریم خصوصی انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر خصوصی و خانوادگی هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت نشر اکاذیب

مطالب اینترنتی بناب پلاستیک
keywords : بناب،مقالات بناب،بناب پلاستیک
امروز : 10/04 | صفحات : 1 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119